õppematerjale uusimmigrantõpilastele

2010. aastal ilmusid koostöös Integratsiooni- ja Migratsiooni Sihtasutusega õppematerjalid“Kuula ja tee. Eesti keele õpet toetavate ülesannete kogumik eesti keele õppimiseks tegevuse kaudu” ja “Pildist saavad sõnad. Eesti keele õpet toetavate kõnearenduspiltide kogumik”.