Suvel 2006 ilmus uus eesti keele õppekomplekt algtasemele “Naljaga pooleks” (autorid Mare Kitsnik ja Leelo Kingisepp).

Uus materjal on mõeldud Euroopa keelestandardi järgi  A2 tasemele (st mitte nullist alustajatele) ja sobib nii iseõppijaile kui ka keelekursustel kasutamiseks. Komplekti kuulub tööraamat (184 lk), milles on kümme sarnase ülesehitusega õppeteemat ja CD-plaat (50 min) audiomaterjaliga. Iga õppeteema keskendub ühele igapäevaelu suhtlussituatsioonile (näit abi palumine, võõraga tutvumine, teenindusasutustes suhtlemine jm), mida käsitletakse, nagu komplekti pealkirigi osutab, pisut ootamatult ja humoorikalt. Harjutamiseks pakutakse mitmekesiseid  kuulamis-, rääkimis-, sõnavara-, grammatika- ja lugemisülesandeid – kokku on igas teemas umbes 30 ülesannet, mille läbimiseks kulub 10-12 õppetundi, seega on õppekomplektis materjali kuni 120-tunnise keelekursuse läbiviimiseks. Tööraamatus on ka eesti-vene-inglise sõnastik, kuulamistekstide ärakirjutused ja ülesannete vastused.

Septembris organiseeris Eesti Keele kui Teise Keele kaanepilt1Õpetajate Liit Tartus, Tallinnas, Kohtla-Järvel ja Narvas koolitused komplekti tutvustamiseks.

Õppekomplekti “Naljaga pooleks” põhjalikum tutvustus ilmus 27. oktoobri 2006 Õpetajate Lehes (vt www.opleht.ee/Arhiiv/2006/27.10.06/aine/6.shtml ).

eesti keele õppematerjalid täiskasvanutele

2006. aastal ilmus OÜ Iduleht ja FIE Mare Kitsniku ühisväljaandena eesti keele õppekomplekt “Naljaga pooleks” (autorid Mare Kitsnik ja Leelo Kingisepp). Komplekti kuulub õpperaamat ja CD-plaat helimaterjaliga. CD-plaadil kõlavad minikuuldemängud on loodud Eesti Raadio Raadio 4 tellimusel ning need kõlasid esmakordselt eetris 2005. aastal samanimeliste keeleõppesaadete ühe osana (saadete toimetaja Andrei Hussainov, helirežissöör Ingrid Jans). Tekste loevad Maria Klenskaja, Lembit Ulfsak ja Meelis Kompus.

Minikuuldemängude juurde on autorid ühiselt loonud kuulamis-, rääkimisülesanded ja grammatikaseletused. Õpetatavad grammatikateemad valis Mare Kitsnik, kelle koostatud on ka grammatika- ja sõnavaraülesanded. Leelo Kingisepp valis lugemistekstid ja kirjutas lugemisülesanded ning rollikaardid. Komplekti kujundas Kalle Toompere, fotomaterjal on tehtud OÜ-s Iduleht.

“Naljaga pooleks” on mõeldud neile, kes on eesti keelt juba u 100 tunni ulatuses õppinud; komplekt sobib nii iseõppijaile kui ka kursustel kasutamiseks. Komplekti kasutamist lihtsustab see, et raamatu lõpus on ära toodud ülesannete õiged vastused ning eesti-vene-inglise sõnastik.

Õppekomplekti levitavad hästivarustatudkaanepilt1 raamatupoed üle Eesti. Hind otse väljaandjatelt ostes on 16 eurot + postikulud
(kontaktiduleht@iduleht.ee). Suurematele kogustele allahindlus!

Interaktiivne programm eesti keele õppimiseks

Kylalise kaaned250Aastatel 2000-2005 kohandati Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutuse tellimusel ja Ameerika Ühendriikide Eesti Suursaatkonna rahastamisel ameerika kaubamärgi The Learning Company keeleõppeprogramm “Learn to Speak English 8.0” eesti keele õppimiseks. Eestikeelse programmi nimeks sai “Kaunis külaline” ja see on kaasaegne õpitarkvara, mida saavad kasutada nii vanemad kooliõpilased kui ka täiskasvanud.

Komplekti kuulub 3 CD-plaati, tarkvara kasutusjuhend ja veebileht (www.meis.ee/kk/ ). Programm võimaldab õppijal eestikeelseid videoid vaadata, teste kuulata ja lugeda ning harjutusi teha.

Keeleõppeprogrammi koostamisel lõid kaasa järgmised inimesed ja asutused: Loone Ots (stsenaariumi autor); Leelo Kingisepp, Diana Maisla, Natalia Prigorovskaja (keeleõppesisu), Jelena Dubrovskaja, Vladislav Dubrovski, Aleksandr Faronov, Sergei Kulikov, Dmitri Silinski (programmeerimine), Multifilm OÜ (animatsioonid); prandi Stuudio OÜ (helilindistused); Andromedia Grupp (trükiste kujundus); Kirjastus Ilo (materjalide trükk).

OÜ Iduleht juhtis “Kauni külalise” sisumaterjalide koostamist ja toimetamist ning tootmiseks ettevalmistust.

Õppeprogrammi levitab tasuta Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutus
(www.meis.ee/kk )

Eesti keele õppekomplektid muukeelse kooli 4-9 klassile

Aastatel 2001-2004 koostati Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutuse tellimusel ja EL PHARE eesti keele õppe programmi rahastamisel 6 samalaadse ülesehitusega õppekomplekti muukeelse kooli teise (4-6 klass) ja kolmanda (7-9 klass) kooliastme jaoks (kokku 16 raamatut ja 12 heliplaati). Igasse komplekti kuuluvad õpik, töövihik, 2 CD-plaati helimaterjaliga ning õpetaja juhend. Komplektide autoriteks on Anne Kloren (4. klass); Anne Kaskman, Maire Küppar ( 5. klass); Õie Vahar, Maibi Rikker (6. klass); Ingrid Krall, Kristi Saarso, Elle Sõrmus (7. ja 8. klass) ja Mare Kitsnik (9. klass). Materjalide metoodilise üldkontseptsiooni autoriteks ja projekti juhtideks olid Leelo Kingisepp ja Piret Kärtner.

OÜ Iduleht juhnaitus_sisu_bg_56-vtis projekti lõppfaasis käsikirjade sisulist ja tehnilist ühtlustamist, toimetamist ja trükiks ettevalmistust. Materjalid küljendati ja illustreeriti  reklaamifirmas Hunt , helitööd tehti Aatomik Stuudiotes ning trükitööd Kirjastuses Ilo . Valmis õppekomplekte levitab Kirjastus Ilo (www.ilo.ee ).