Suvel 2006 ilmus uus eesti keele õppekomplekt algtasemele “Naljaga pooleks” (autorid Mare Kitsnik ja Leelo Kingisepp).

Uus materjal on mõeldud Euroopa keelestandardi järgi  A2 tasemele (st mitte nullist alustajatele) ja sobib nii iseõppijaile kui ka keelekursustel kasutamiseks. Komplekti kuulub tööraamat (184 lk), milles on kümme sarnase ülesehitusega õppeteemat ja CD-plaat (50 min) audiomaterjaliga. Iga õppeteema keskendub ühele igapäevaelu suhtlussituatsioonile (näit abi palumine, võõraga tutvumine, teenindusasutustes suhtlemine jm), mida käsitletakse, nagu komplekti pealkirigi osutab, pisut ootamatult ja humoorikalt. Harjutamiseks pakutakse mitmekesiseid  kuulamis-, rääkimis-, sõnavara-, grammatika- ja lugemisülesandeid – kokku on igas teemas umbes 30 ülesannet, mille läbimiseks kulub 10-12 õppetundi, seega on õppekomplektis materjali kuni 120-tunnise keelekursuse läbiviimiseks. Tööraamatus on ka eesti-vene-inglise sõnastik, kuulamistekstide ärakirjutused ja ülesannete vastused.

Septembris organiseeris Eesti Keele kui Teise Keele kaanepilt1Õpetajate Liit Tartus, Tallinnas, Kohtla-Järvel ja Narvas koolitused komplekti tutvustamiseks.

Õppekomplekti “Naljaga pooleks” põhjalikum tutvustus ilmus 27. oktoobri 2006 Õpetajate Lehes (vt www.opleht.ee/Arhiiv/2006/27.10.06/aine/6.shtml ).